Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike, i emërtuar gjithashtu edhe AITPP

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike duke përdorur këtë faqe.