Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe AKKP

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave duke përdorur këtë faqe.