Agjencia Kombëtare e Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, i emërtuar gjithashtu edhe AKM

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Kombëtare e Mjedisit duke përdorur këtë faqe.