Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, i emërtuar gjithashtu edhe AKTI

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit duke përdorur këtë faqe.