Avokati i Popullit

Avokati i Popullit, i emërtuar gjithashtu edhe AP

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Avokati i Popullit duke përdorur këtë faqe.