Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, i emërtuar gjithashtu edhe AQTN

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit duke përdorur këtë faqe.