Avokatura e Shtetit

Avokatura e Shtetit, i emërtuar gjithashtu edhe ASH

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Avokatura e Shtetit duke përdorur këtë faqe.