Agjencia Telegrafike Shqiptare

Agjencia Telegrafike Shqiptare, i emërtuar gjithashtu edhe ATA

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Telegrafike Shqiptare duke përdorur këtë faqe.