Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural

Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural, i emërtuar gjithashtu edhe AZHBR

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural duke përdorur këtë faqe.