Bashkia Dibër

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Bashkia Dibër

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Bashkia Dibër duke përdorur këtë faqe.