Bashkia Elbasan

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Bashkia Elbasan

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Bashkia Elbasan duke përdorur këtë faqe.