Komisioni per Sigurine Kombetare

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Komisioni per Sigurine Kombetare

1 kërkesë
Proceset konsultative
Kërkesë dërguar te Komisioni per Sigurine Kombetare nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Komisioni per Sigurine Kombetare, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e v...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?