Kryeministria

Kryeministria, i emërtuar gjithashtu edhe Kryeministria

Kryeministria

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Kryeministria duke përdorur këtë faqe.