Institucione publike

U gjet 1 institucion publik në kategorinë e ‘Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes’

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes E quajtur gjithashtu MZHETTS. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)