Institucione publike

U gjetën 6 institucione publike duke filluar me ‘U’

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës E quajtur gjithashtu UAMD. Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit E quajtur gjithashtu Universiteti i Elbasanit. Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë E quajtur gjithashtu Universiteti i Korçës. Universiteti "Fan S. Noli" Korçë
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë E quajtur gjithashtu Universiteti i Vlorës. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti i Tiranës E quajtur gjithashtu UT. Universiteti i Tiranës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër E quajtur gjithashtu Universiteti i Shkodrës.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)