Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit dhe Sportit, i emërtuar gjithashtu edhe MAS

Ministria e Arsimit dhe Sportit

2 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Pershendetje!
Përgjigja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per Qamil.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?