Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, i emërtuar gjithashtu edhe MEI

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

2 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Energjisë dhe Industrisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Energjise dhe Industrise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?