Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike, i emërtuar gjithashtu edhe Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

1 kërkesë
Zhvillimi i konsultimeve publike Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?