Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës, i emërtuar gjithashtu edhe MK

Ministria e Kulturës

2 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Kulturës per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Kulturës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Kultures, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmendjes nda...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?