Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes, i emërtuar gjithashtu edhe MM

3 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Pergatije e projektligj-it
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur
Procedurat e konsultimit
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Në pritje të klasifikimit.
I\e nderuar, shih bashkangjitur

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?