Presidenti

Presidenti, i emërtuar gjithashtu edhe Presidenti

Presidenti

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Presidenti duke përdorur këtë faqe.