Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës, i emërtuar gjithashtu edhe UAMD

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës

1 kërkesë
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Durresit, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëvizj...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?