Universiteti i Tiranës

Universiteti i Tiranës, i emërtuar gjithashtu edhe UT

Universiteti i Tiranës

1 kërkesë
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti i Tiranës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Tiranes, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëvizja...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?