Shihni dhe kërkoni kërkesat

  

44 Kërkesa për të Drejtën e Informimit u gjetën

Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Zhvillimit Urban per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Mjedisit per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Brendshme per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Shëndetësisë per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Jashtme per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Drejtësisë per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Financave per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Integrimit Europian per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Kulturës per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministër Shteti për Çështjet Vendore per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Gentian.
Në pritje për rishqyrtim të brendshëm.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Informacion mbi procedurat e zhvillimit te gjyqeve ne gjykate
Përgjigja nga Ministria e Drejtësisë per Robert Hyso.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Pershendetje!
Përgjigja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per Qamil.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Zhvillimit Urban nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Zhvillimit Urban, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmen...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet r...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Energjisë dhe Industrisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Energjise dhe Industrise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...