Shihni dhe kërkoni kërkesat

  

8 Kërkesa për të Drejtën e Informimit u gjetën

Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Levizja Mjaft.
Pjesërisht e suksesshme.
I\E nderuar , shih bashkangjitur
Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Ministria e Mjedisit per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\E nderuar, shih bashkangjitur
Kerkese rektoratit
Përgjigja nga Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur 
"Masat shtese te sigurise publike"
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Brendshme per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar , shih bashkangjitur
Pergatije e projektligj-it
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur
I\E nderuar ,  shih bashkangjitur
Ju lutem shikoni bashkangjitur
Ju lutem shikoni bashkangjitur