Caktimi i koordinatorit

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Bashkia e Tiranës

Kërkesa ishte pjesërisht e suksesshme.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Bashkia Tirane,

Ju paraqesim kerkesen tone si me poshte :

- Caktimi i Koordinatorit per te Drejten e Informimit ne Bashkine
Tirane

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Nga: Dua Info


Attachment Image.jpg
937K Download

Attachment Image 2.jpg
621K Download


I\E nderuar ,
shih bashkangjitur

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Bashkia e Tiranës: