Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informacion apo jo – nëse ju jeni Robert Hyso, ju lutemi kyçuni dhe bëjeni të ditur për të tjerët.

Informacion mbi procedurat e zhvillimit te gjyqeve ne gjykate

Robert Hyso bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Drejtësisë

Kjo kërkesë ka status të panjohur. Jemi në pritje të Robert Hyso që të lexojë një përgjigje aktuale dhe të përditësoj statusin.

Nga: Robert Hyso

Të nderuar Ministria e Drejtësisë,
Do te doja te dija sa zgjat procedura per fillimin dhe mbarimin e
nje gjyqi civil dhe perse gjykata kerkon ta bej nje gjyq per token
dhe kerkon ta pjestoj kur nga ligji 7501 ajo toke ne certifikaten e
pronesise e leshuar nga zrpp njihet nen emrin tim

Me respekt,

Robert Hyso

Lidheni me ketë

Ministria e Drejtësisë


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K rkesa e E Drejta e Informimit Informacion mbi procedurat e zhvillimit te gjyqeve ne gjykate.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Mesazhi për kërkesë tek MD]>: TLS is required, but was not offered by host
mail.gov.al[134.0.35.26]

Lidheni me ketë

Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informacion apo jo – nëse ju jeni Robert Hyso, ju lutemi kyçuni dhe bëjeni të ditur për të tjerët.

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Drejtësisë: