Informacion per ligjin "RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME"

Sonila Biba bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Drejtësisë

Kërkesa u refuzua nga Ministria e Drejtësisë.

Nga: Sonila Biba

Të nderuar Ministria e Drejtësisë, sipas informacioneve qe kam ne
keto momente eshte ne shqyrtim ne kuvend ligji per "Rivlersimin e
Pasurise se paluajtshme. Kerkoj nga ju te di:
1. Proceset konsuktative qe ka zhvilluar ministrija juaj per kete
projektligj
2. Aktoret qe kane mar pjese ne konsultime dhe sa jane reflektuar
kerkesat e tyre.

Me respekt,

Sonila Biba

Lidheni me ketë

Ministria e Drejtësisë


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K rkesa e E Drejta e Informimit Informacion per ligjin RIVLER SIMIN E PASURIS S PALUAJTSHME.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Mesazhi për kërkesë tek MD]>: TLS is required, but was not offered by host
mail.gov.al[134.0.35.26]

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Drejtësisë: