Kerkese rektoratit

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër

Kërkesa ishte e suksesshme.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Universiteti i Shkodres,

Ju paraqesim kerkesen tone per informacion si me poshte :

- Buxheti vjetor i universitetit
- Pasqyrat financiare vjetore
- Rezultatet e vlerësimit të pedagogëve
- Procedura për rekrutimin e pedagogëve të brendshëm

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Nga: Dua Info


Attachment Image.jpg
934K Download


I\e nderuar,

shih bashkangjitur 

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër: