"Masat shtese te sigurise publike"

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Punëve të Brendshme

Kërkesa ishte e suksesshme.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Ministria e Brendshme,

Ju paraqesim kerkesen tone si me poshte :

- Informacion lidhur me procedurat e ndjekura per njoftimin dhe
konsultimin publik, ne kuader te hartimit te projektligjit " Per
Masat Shtese te Sigurise Publike"

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Nga: Dua Info


Attachment Image.jpg
943K Download

Attachment Image 2.jpg
974K Download


I\e nderuar ,
shih bashkangjitur

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Punëve të Brendshme: