Pergatije e projektligj-it

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Mbrojtjes

Kërkesa ishte e suksesshme.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Ministria e Mbrojtjes,

Ju paraqesim kerkesen tone si me poshte:

- Informacion per projektligjin "Per strategjine ushtarake te
Republikes se Shiperise"

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Nga: Dua Info


Attachment Min e mbrojtjes 29.12.2015.jpg
910K Download


I\e nderuar,

shih bashkangjitur

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Mbrojtjes: