Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall

Gentian bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Bashkia e Tiranës

Duke pritur për rishqyrtim të brendshëm nga Bashkia e Tiranës për trajtimin e kësaj kërkese.

Nga: Gentian

E nderuar Bashkia e Tiranës,

Familja ime ka nje prone ne Sharre, Tirane, e cila eshte toke are.
Cfare me duhet te bej ta kthejme token are ne toke truall para se
te aplikojme per leje ndertimi? Gjithashtu ku mund te gjej
informacion per planin e zhvillimit te zones se Sharres?

Me respekt,

Gentian S.

Lidheni me ketë

Bashkia e Tiranës


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K rkesa e E Drejta e Informimit Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Mesazhi për kërkesë tek Bashkia e Tiranës]>: TLS is required, but was not offered by host
mail.tirana.gov.al[109.69.7.203]

Lidheni me ketë

Nga: Gentian

Të nderuar Bashkia e Tiranës,

Para shume javesh ju kam derguar nje pyetje per te cilen nuk kam
marre pergjigje.

Ju lutem me ktheni pergjigje.

Me respekt,

Gentian

Lidheni me ketë

Bashkia e Tiranës


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Shqyrtim i brendshem i K rkesa e E Drejta e Informimit Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Mesazhi për kërkesë tek Bashkia e Tiranës]>: TLS is required, but was not offered by host
mail.tirana.gov.al[109.69.7.203]

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Bashkia e Tiranës: